BALETS

Klasiskās dejas nodarbība izkopj precīzas dejošanas kustības un žestus.
Veicina lokanības, kustību plastiskuma un muzikalitātes attīstību, kā arī stimulē graciozas stājās un perfektas gaitas veidošanos.

Pasniedzēja: Inita Upmale

bal2bal1