BALETS

Klasiskās dejas nodarbība izkopj precīzas dejošanas kustības un žestus. Veicina lokanības, kustību plastiskuma un muzikalitātes attīstību, kā arī stimulē graciozas stājās un perfektas gaitas veidošanos. Pasniedzēja: Inita Upmale